Denna sida kommer senare att innehålla mer specifik produktinformation med datablad.

Clayton ånggeneratorer (en- och tvåstegsreglering) 100 kW–1,8 MW
Gas-, olje- och kombieldade ånggeneratorer.
» Klicka här för mer info (PDF)

Clayton ånggeneratorer (helmodulerande) 1,5 MW–7,0 MW
Gas-, olje- och kombieldade ånggeneratorer.
» Klicka här för mer info (PDF)

Clayton avgaspannor

Elångpannor 18–360 kW

Tankar
Matarvattentankar, avspänningskärl etc.

Vattenbehandling
Avhärdningsfilter, doseringspumpar, kemikalier för matarvattenbehandling.

Tillbehör
Avstängningsventiler, backventiler, kondensatavledare, filter etc.

Ångcentraler
Kompletta ångcentraler kan monteras i container efter kundens önskemål.

Reservdelar
Ett brett sortiment av reservdelar framför allt Clayton ånggeneratorer finns på lager.

Service
Service av de flesta på marknaden förekommande industripannor.