Gemar Supply grundades 1993 av Ingemar Nilsson som fortfarande driver företaget från lokalerna i Angered.

Efter avslutad utbildning till sjöingenjör och sjökapten fortsatte han verksamheten inom svenska rederinäringen som maskinbefäl och teknisk inspektör för att därefter övergå till en anställning som projekt- och servicechef hos pannföretaget Clayton Industries svenska dotterbolag.

Sedan etableringen 1993 har Gemar Supply varit sysselsatt inom energisektorn och då i huvudsak med produkter från Clayton Industries.

Gemar Supply, som numera är svensk representant för Clayton Industries, har byggt upp verksamheten kring ett utbrett kontaktnät med internationellt erkända leverantörer av produkter och tjänster för att kunna få er ånganläggning så kostnadseffektiv som möjligt.

Clayton of Belgium som är vår främsta samarbetspartner vad gäller ånggenerering står till vårt och våra kunders förfogande vad gäller:

* Dimensionering av ångsystem.
* Ritningsunderlag.
* Leverans av gas- och oljeeldade ånggeneratorer (100 kW–7 MW).
* Leverans av avgaspannor.
* Samordning av internationell service.
* Teknisk support.

Senaste åren har vi kompletterat Claytons utbud av gas- och oljeeldade pannor med elångpannor i de lägre effektområdena (18–360 kW).

Servicen på de flesta på marknaden förekommande pannor utgår från våra lokaler i Angered där vi även utför reparationer som ej låter sig göras hos kunden.

Här har vi även byggt containerbaserade ångcentraler efter kundens önskemål.